Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hantera utgivare

I huvudmenyn väljer du Administrera - Behörigheter – Hantera utgivare.

Administration av utgivare är av säkerhetsmässig karaktär. Behörighetsadministratör kan styra behörigheten till bankens internettjänster till giltiga utgivare av SIS-kort. Det betyder att du kan välja för vilka utgivare av SIS-kort som dina användare ska ha behörighet till internetbanken. Genom att registrera giltiga utgivare för företaget kan endast företagsanvändare som har SIS-kort för någon av dessa utgivare använda det för att logga in och godkänn bankärenden på internet.

Lägg till nya utgivare

Du kan lägga till nya utgivare via denna sida.

1. Fyll i namn på utgivaren.

2. Ange utgivarnummer.

3. Klicka på Lägg till. Den registrerade utgivaren visas längre ned på sidan under rubriken Utgivare.

Utgivare

Om du har lagt upp utgivare tidigare visas de under rubriken Utgivare. Där kan du:

  • Ta bort en eller samtliga utgivare

Ta bort utgivare

1. För att ta bort utgivare markera rutan bredvid utgivarnumret för den/de utgivare som du vill ta bort.

2. Klicka på Ta bort.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Stäng Skriv ut