Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra/ta bort platser

I huvudmenyn väljer du Administrera – Platser/IP-adresser. Du kommer till sidan Översikt platser.

Ändra platser

1. Klicka på numret under IP-adress. Du kommer till sidan Hantera platser.

2. Uppgifterna om platsen visas i inmatningsfälten. Gör dina ändringar.

3. Klicka på Lägg till. Den registrerade platsen flyttas till Platslistan till höger på sidan. När platsen ligger i Platslistan kan du välja mellan att:
- Spara platsen på en gång. Klicka på Spara.
- Registrera ytterligare platser som du lägger till Platslistan.

  • Om du vill ändra uppgifter om en plats klickar du på numret under IP-adress. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Lägg till när du är färdig. Den ändrade platsen visas i Platslistan till höger på sidan.

  • Om du vill ta bort samtliga platser markera rutan bredvid IP-adress. Alla platser markeras då automatiskt. Om du bara vill ta bort en plats markerar du rutan bredvid denna plats. Klicka på Ta bort.

4. När platserna ligger i Platslistan klickar på du på Spara. Du kommer till sidan Översikt platser. Den nya platsen visas i listan med IP-adresser.

Ta bort platser

1. För att ta bort samtliga platser markera rutan bredvid IP-adress. Alla platser markeras då automatiskt. Om du bara vill ta bort en plats markerar du rutan bredvid denna plats.

2. Klicka på Ta bort.

Stäng Skriv ut