Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg till nya platser

I huvudmenyn väljer du Administrera – Platser/IP-adresser. Du kommer till sidan Översikt platser.

1. Klicka på Hantera platser.

2. Fyll i namn på platsen.

3. Markera hur IP-adressen ska anges och nummer. IP-adress skrivs som nnn.nnn.nnn.nnn där nnn får vara heltal mellan 0 och 255.

4. Välj mask i rullistan.

5. Klicka på Lägg till. Den registrerade platsen flyttas till Platslistan till höger på sidan.

Platslistan

När platsen ligger i Platslistan kan du välja mellan att:
- Spara platsen på en gång. Klicka på Spara.
- Registrera ytterligare plaster som du lägger till Platslistan.

  • Om du vill ändra uppgifter om en plats klickar du på numret under IP-adress. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Lägg till när du är färdig. Den ändrade platsen visas i Platslistan till höger på sidan.

  • Om du vill ta bort samtliga platser markera rutan bredvid IP-adress. Alla platser markeras då automatiskt. Om du bara vill ta bort en plats markerar du rutan bredvid denna plats. Klicka på Ta bort.

6. När platsen ligger i Platslistan klickar du på Spara. Du kommer till sidan Översikt platser. Den nya platsen visas i listan med IP-adresser.

Stäng Skriv ut