Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Översikt platser

I huvudmenyn väljer du Administrera – Platser/IP-adresser. Du kommer till sidan Översikt platser.

Nya platser

Du kan skapa nya platser via denna sida. Klicka på Hantera platser. Om du vill ha mer hjälp med att skapa nya platser väljer du Platser/IP-adresser – Lägg till nya platser i Hjälpmenyn.

Befintliga platser

Om du har lagt upp platser tidigare visas de i översikten. Via denna sida kan du:

  • Ändra platser

  • Ta bort en eller samtliga platser

Om du vill ha mer hjälp med att ändra/ta bort platser väljer du Platser/IP-adresser – Ändra/ta bort platser i Hjälpmenyn.

Stäng Skriv ut