Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Avvisade betalningar

Om en betalning som ska ske omgående avvisas direkt när du har godkänt den, till exempel på grund av att det saknas täckning på kontot, får du ett meddelande om det på sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - bekräftelse. Betalningar som har direktavvisats visas även som Ej avslutade ärenden under rubriken Påminnelser. Betalningar som avvisas senare, till exempel för att mottagarkontot är avslutat, visas som Avvisade ärenden under rubriken Påminnelser. Påminnelser kan du läsa på din startsida i internetbanken och på de sidor där du registrerar betalningar eller överföringar. När betalningen har åtgärdats tas den bort från Avvisade ärenden. Betalningar kan avvisas av flera anledningar:

Betalningar kan avvisas på grund av:

  • Det fanns inte tillräckligt med pengar på kontot.
  • Betalningen är identisk med en annan bg/pg-betalning som ännu inte är genomförd. Bankens system kan inte hantera två identiska betalningar samtidigt.
  • Du har angett ett felaktigt OCR-nummer. En betalning med ett OCR-nummer som inte stämmer stoppas.
  • En plusgirobetalning saknar OCR-nummer. Om det finns ett OCR-nummer för en plusgirobetalning måste det användas. En plusgirobetalning där Meddelande väljs istället för OCR-nummer avvisas eftersom Plusgirot inte har rutiner för att identifiera betalningar utan OCR-nummer.

Åtgärda avvisad betalning

1. För att åtgärda en avvisad betalning klickar du på länken Det finns avvisade betalningar. Du kommer till sidan Bankgiro- och plusgirobetalning. Den avvisade betalningen visas under Påminnelser.

2. Klicka på betalningen för att komma till sidan för att ändra eller ta bort betalningen.
 

Stäng Skriv ut