Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera flera

På den här sidan kan du snabbare registrera flera betalningar. Om du har en läspenna kan du läsa in betalningarna här. Du kan registrera upp till tio betalningar i taget i tabellen. Betalningarna kan ändras och tas bort direkt i tabellen innan de sparas.

Välj mottagare

1. Välj i rullistan från vilket konto fakturan/räkningen ska betalas.
2. Fyll i mottagarens bankgiro- eller plusgironummer i första rutan.

Betalningsuppgifter

3. Fyll i beloppet.
4. Fyll i förfallodatumet om betalningen ska vara mottagaren tillhanda minst en dag och högst ett år framåt i tiden. Lämna fältet blankt om du vill att pengarna ska nå mottagaren så snart som möjligt. 
5. Välj referens, det vill säga OCR-nummer eller meddelande. Om betalningsavin har ett OCR-nummer ska det alltid användas. Finns det inget OCR-nummer väljer du meddelande.
6. Skriv in OCR-nummer eller meddelande, till exempel fakturanummer, kundnummer eller liknande. 

Övriga uppgifter

7. I fältet Egen notering kan du skriva en notering som visas på ditt kontoutdrag.

 • Om du vill ta bort innehållet i samtliga registreringsfält klickar du på knappen Rensa längst ner på sidan.

8. Klicka på Lägg till så flyttas betalningarna till betalningslistan längst upp till höger på sidan.

 • Om mottagaren/mottagarna inte är registrerad sedan tidigare kommer du nu till sidan Mottagarlistor - Betalningsmottagare. Du kan nu registrera den nya mottagaren.

Lägg till ny mottagare

9. Välj betalningsrutin genom att markera om fakturan eller räkningen ska betalas via bankgiro eller plusgiro.
10. Bankgiro- eller plusgironummer har hämtats från tabellen och är redan ifyllt.
11. Klicka på Hämta namn. Då visas mottagarens juridiska namn, vilket kan skilja sig från namnet på fakturan. I fältet Mottagare kan du ändra det juridiska namnet till ett namn du själv väljer.
12. Klicka på Till godkänna. Du kommer nu till sidan för att godkänna betalningsmottagaren.  

Godkänn med säkerhetsdosa

13. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna i bg/pg-numret.
14. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.
15. Klicka på Godkänn. Du kommer nu tillbaka till sidan Bankgiro- och plusgirobetalningar. Dina registrerade betalningar ligger i betalningslistan till höger på sidan.  

Godkänn med BankID på Kort

16. Kontrollera att siffrorna i referensnumret är desamma som de sista åtta siffrorna i bankgiro- eller plusgironumret.
17. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.
18. Godkänn mottagaren genom att klicka på OK. Du kommer nu tillbaka till sidan Bankgiro- och plusgirobetalningar. Dina registrerade betalningar ligger i betalningslistan till höger på sidan.  

Betalningslistan

19. När betalningarna ligger i betalningslistan kan du välja att:

 • Godkänna betalningen på en gång. Klicka på Till godkänna.
 • Registrera ytterligare betalningar som du lägger till betalningslistan.
 • Lämna ärendet och godkänna betalningarna vid ett senare tillfälle.
 • Betalningarna ligger kvar i betalningslistan till dess att du godkänt dem. Tänk på att du måste godkänna betalningarna senast två dagar före förfallodatum.  
 • Om du vill ändra uppgifter klickar du på mottagarnamn under Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas i betalningslistan.
 • Om du klickar på Ta bort alla tas alla betalningar bort. Om du bara vill ta bort en betalning klickar du på mottagarnamn under Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan. Klicka sedan på knappen Ta bort längst ner på sidan.

Godkänn betalning

20. När betalningen ligger i betalningslistan klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan för att godkänna dina betalningar. Du godkänner betalningsmottagaren med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.
21. Kontrollera att dina registrerade betalningar stämmer och att summan är rätt. Vill du göra en ändring klickar du på mottagarnamnet under rubriken Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas då åter i betalningslistan till höger på sidan. Klicka på Till godkänna.

Godkänn med säkerhetsdosa

22. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör summan av betalningarna.
23. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.
24. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med dina betalningar och kommer till en sida som bekräftar att dina betalningar är registrerade.  

Godkänn med BankID på Kort

25. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av betalningarna.
26. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.
27. Godkänn genom att klicka på OK. Du är nu klar med dina betalningar och kommer till en sida som bekräftar att dina betalningar är registrerade.  

Bekräftelse

På sidan Bankgiro- och plusgirobetalning bekräftelse får du en bekräftelse som visar om betalningen skickas för betalning eller om den har blivit avvisad.

Om du är företagskund och betalningarna måste kontrasigneras, det vill säga godkänns av två personer i förening, får du även meddelande om detta på bekräftelsesidan.

 • Om du vill åtgärda en avvisad betalning klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om avvisad betalning där det finns information om varför betalningen har avvisats.
 • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.
 • Om du vill titta på den information som finns registrerad om din betalning klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell betalning.

 

Stäng Skriv ut