Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Skicka ny fil

I huvudmenyn väljer du Startsida – Filöverföring. Du kommer till sidan Filöverföring – Godkänn/Ta bort fil. Klicka på länken Skicka ny fil.

Filer som ska skickas skapar du i ditt ekonomiprogram. Informationen i filen måste vara uppställd enligt viss layout. Godkända filer (layouter) är för närvarande SUS, SUS BF, LB, KI, SPISU och SISU.

När du klickat på Skicka ny fil startar ett program som gör det möjligt att skicka en fil från din dator till Swedbank för bearbetning.

I det nedladdade programmet finns följande funktioner:

Leta i – Visar den katalog i din dator där du befinner dig. I listan kan du byta katalog.

Fillista – Visar de filer som finns i den aktuella katalogen som visas i fältet ”Leta i”.

Egen filbeskrivning – Här kan du ge filen ett eget namn, till exempel Löner april. Detta namn kommer sedan att visas som filnamn på de sidor där du godkänner eller tar bort filen. Det namn du skriver här påverkar inte namnet på filen i din dator.

Filnamn – Visar namnet på den fil som du har markerat i fillistan att du vill skicka.

Skicka fil för Produktion eller Test av överföring – Om du vill att filen ska bli utbetald väljer du ”Produktion”. Om du endast vill göra en test för att se att allt fungerar väljer du ”Test av överföring”. Om du godkänner en fil som skickats i test kommer innehållet i filen att kontrolleras och du får en återkoppling av testresultatet. Du godkänner filen på sidan Godkänna/ta bort. Ingen utbetalning sker när du skickar en fil i testfunktionen ”Test av överföring”.

Teckensätt – Välj den teckenuppsättning ditt ekonomiprogram använder. Om du inte vet detta, provar du med det förinställda värdet.

Skicka/Avbryt – Klicka på Skicka för att skicka filen. Ett fönster visas där du av säkerhetsskäl måste använda den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa för att godkänna att filen ska skickas. När detta är klart kommer du till sidan Godkänn/Ta bort fil. Klicka på Avbryt om du inte vill skicka någon fil.

Stäng Skriv ut