Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om en historisk kontohändelse

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Kontohändelser översikt – Historiska kontohändelser.

För att se Koncerninterna överföringar – ett konto till flera, använd Sök historiska kontohändelser och välj Ett konto till flera i fältet Koncernintern överföring.

  1. Välj vilken typ av kontohändelse du vill titta på genom att klicka på respektive länk.
  2. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare/Tillkonto/Uppdrag. Du kommer till sidan med uppgifter om vald kontohändelse.

Här kan du:

  • Kopiera uppgifter från en utförd Bg/Pg-betalning (du kan återanvända dessa när du registrerar en ny).
  • Ta bort kontohändelsen. Observera att endast informationen om kontohändelsen tas bort.
  • Skriva ut kontohändelsen.
Stäng Skriv ut