Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om Internationell betalning

Du kan titta på både aktuella, historiska och avvisade internationella betalningar under Betala/Överföra / Kontohändelser översikt / Aktuella, Historiska eller Avvisade kontohändelser / Internationell betalning

Uppgifter om aktuell Internationell betalning

Godkända betalningar som väntar på att skickas iväg finns under Aktuella kontohändelser.

Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell internationell betalning. Här kan du:
 

  • Ändra betalning
  • Ta bort betalning
  • Skriva ut betalning

En betalning som ännu inte är genomförd av banken kan du ändra eller ta bort fram till och med dagen före betalningsdagen.

Uppgifter om avvisad internationell betalning

Betalningar som banken avvisat eller makulerat finns under Avvisade kontohändelser. 

Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om avvisad internationell betalning. Här kan du:
 

  • Ändra betalning
  • Ta bort betalning
  • Skriva ut betalning
     

Uppgifter om historiksk internationell betalning

Redan genomförda betalnigar finns under Historiska kontohändelser.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om Internationell betalning.  Här kan du:

  • Skriva ut betalning.
Stäng Skriv ut