Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra koncernintern överföring

Du kan enkelt ändra en överföring innan den är genomförd.

Under registrering

Du kan göra ändringar allteftersom du registrerar överföringen fram till dess att du klickar på knappen Lägg till (till Överföringslistan).

Från Överföringslistan:

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar.

2. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i Överföringslistan.

Från sidan Koncerninterna överföringar – välj för godkänn /- godkänn:

1. Klicka på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar.

2. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i Överföringslistan.

Endast överföringar som är daterade framåt i tiden kan ändras efter det att de har slutgodkänts. Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till en dag före överföringsdatum. Det finns två sätt att ändra överföringar som redan godkänts:

Från sidan Koncerninterna överföringar – bekräftelse:

1. Klicka på kontonumret under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Koncerninterna överföringar – ändra, där du kan ändra eller ta bort din överföring.

2. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i Överföringslistan.

Från Aktuella kontohändelser - Koncerninterna överföringar:

I huvudmenyn väljer du Betal/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser - Koncerninterna överföringar.

1. Klicka på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell koncernintern överföring.

2. Klicka på Ändra. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.

3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i Överföringslistan.

Stäng Skriv ut