Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om koncernintern överföring

Du kan se en historisk överföring under Betala/Överföra – Kontohändelser översikt – Aktuella eller Historiska kontohändelser – Koncerninterna överföringar.

Uppgifter om aktuell överföring

Godkända överföringar som väntar på att skickas iväg finns under Aktuella kontohändelser.

1. Klicka på kontonummer under Till konto/Uppdrag. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell överföring. Här kan du:

  • Skriva ut överföring.
  • Ändra överföring.
  • Ta bort överföring.

Överföringar som ska betalas omgående (odaterade) kan inte ändras eller tas bort.

Uppgifter om historisk överföring

Redan genomförda överföringar finns under Historiska kontohändelser.

1.Klicka på kontonummer under Till konto. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk överföring. Här kan du:

  • Skriva ut överföring.
  • Ta bort överföring. Observera att åtgärden endast tar bort överföringen från historiken. Överföringen makuleras inte.
  • Se de enskilda överföringsposterna som ingår i ett överföringsuppdrag ”Ett konto till flera”. Avvisade delposter markeras och det enskilda beloppet återförs till frånkontot.
Stäng Skriv ut