Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra lönelista/löneutbetalning

Du kan ändra utbetalningsuppgifterna per mottagare i lönelistan innan du har godkänt den. Därefter går det endast att ta bort löneutbetalningar i den.

Om lönelistan ska kontrasigneras kan den som har behörighet för kontrasignering ta bort löneutbetalningar innan den kontrasigneras och godkänns.

När lönelistan är godkänd, samt kontrasignerad om så krävs, går det att ta bort löneutbetalningar i den från sidan Aktuella kontohändelser. Det kan du göra senast fram till klockan 04.00 vardagen (bankdagen) före utbetalningsdatum. Gäller endast lönelistor som är upplagda för bevakning, de utan bevakning hamnar i historiska kontohändelser direkt efter slutsignering.


Lönelista som ännu inte har godkänts

Under registrering:
Du kan göra ändringar allteftersom du registrerar lönelistan fram till dess att du klickar på Lägg till (till Betalningslistan).

Från Betalningslistan:
När du har klickat på Lägg till hamnar lönelistan i Betalningslistan.

1. Klicka på kontonumret under Lönelista.

2. Lönelistan flyttas till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar.

3. Klicka på Spara. Lönelistan flyttas tillbaka till Betalningslistan.

Lönelista som ska kontrasigneras:
Lönelista som ska kontrasigneras visas under rubriken Att kontrasignera på sidan Lönelistor.

1. Klicka på kontonumret under Lönelista. Du kommer till sidan Uppgifter om lönelista.

2. Klicka på mottagarnamn under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om löneutbetalning.

3. Klicka på Ta bort för att ta bort löneutbetalning.

Lönelista som är godkänd/kontrasignerad

Godkända/kontrasignerade lönelistor kan bara ändras genom att enskilda löneutbetalningar tas bort.

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Kontohändelser översikt – Aktuella kontohändelser – Lönelistor.

1. Klicka på den lönelista du vill se under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om lönelista.

2. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om löneutbetalning.

3. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

Stäng Skriv ut