Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ej avslutade lönelistor

Lönelistor som inte har godkänts eller kontrasignerats om så krävs, visas som Ej avslutade ärenden under rubriken Påminnelser.

Påminnelser visas på startsidan i internetbanken och på de sidor där du registrerar betalningar eller överföringar. När lönelistan har godkänts eller kontrasignerats tas den bort från Ej avslutade ärenden.

Åtgärda ej avslutad lönelista

För att åtgärda en ej avslutad lönelista klickar du på länken ”Det finns lönelistor att godkänna”. Du kommer till sidan Lönelista.
De ej avslutade lönelistorna ligger till höger på sidan i betalningslistan. Välj sedan mellan att:

- Godkänna lönelistan. Markera lönelistan. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan där du kontrollerar uppgifterna och godkänner.

- Ändra lönelistan. Klicka på kontonumret under Lönelista. Lönelistan flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Lönelistan flyttas tillbaka till betalningslistan.

Ej kontrasignerade lönelistor

De ej kontrasignerade lönelistorna ligger till höger på sidan under Lönelistor att kontrasignera. Välj sedan mellan att:

- Kontrasignera lönelistan. Markera lönelistan. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan för att kontrasignera.

- Ändra lönelistan. Klicka på kontonumret under Lönelista. Du kommer till sidan Uppgifter om lönelista. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om löneutbetalning. Om du vill ta bort en löneutbetalning klickar du på Ta bort.

Stäng Skriv ut