Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Godkänn lönelista

En lönelista kan godkännas samtidigt som du registrerar den eller vid ett senare tillfälle. Om du väljer att godkänna den senare får du en påminnelse på din startsida nästa gång du loggar in på internetbanken. Påminnelsen syns också på de sidor där du registrerar betalningar och överföringar. Lönelistan måste ligga under Lönelistor för utbetalning för att du ska kunna godkänna den senare. Tänk på att du måste godkänna lönelistan senast klockan 11.30 vardagen (bankdagen) före utbetalningsdagen.

När lönelistan ligger i betalningslistan klickar du på Till godkänna.

1. Markera den lönelista som ska godkännas.

2. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Lönelista – godkänn.

3. Kontrollera att dina registrerade uppgifter stämmer och att summan är rätt. Vill du göra en ändring klickar du på Tillbaka. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera lönelistan. Lönelistan ligger i betalningslistan. Klicka på kontonumret under Lönelista. Uppgifterna flyttas till registreringsfälten till höger på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade lönelistan visas till höger på sidan. Klicka på Till godkänna.

Godkänn med säkerhetsdosa

4. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör summan av utbetalningarna.

5. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

6. Klicka på Godkänn. Du kommer sidan Lönelista – bekräftelse.

Godkänna med BankID på Kort

4. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av betalningarna.

5. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

6. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du kommer sidan Lönelista – bekräftelse.

Bekräftelse

På sidan Lönelista – bekräftelse ser du om löneutbetalningarna blivit avvisade, godkända eller om de kräver kontrasignering.

Avvisade löneutbetalningar och lönelistor som ska kontrasigneras visas även under Påminnelser på din startsida i internetbanken, och på de sidor där du registrerar betalningar eller överföringar.

  • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut