Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera lönelista

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Lönelista.

En lönelista registreras inför varje utbetalningstillfälle och består av ett antal lönemottagare som får utbetalning från samma konto.

Konto och utbetalningsdatum

1. Välj i rullistan från vilket konto utbetalningarna ska betalas.

2. Fyll i utbetalningsdatum. Det måste vara en vardag (bankdag). Utbetalningsdatum är den dag då lönen sätts in på mottagarens konto.

3. Välj lönemottagare genom att fylla i utbetalningsuppgifterna i respektive fält. Om mottagaren inte finns klickar du på länken Lägg till ny mottagare. Du kommer till sidan Mottagarlistor – Lönemottagare. När du har registrerat lönemottagaren, gå tillbaka till sidan för att skapa lönelista. Vill du ha hjälp med att lägga till ny lönemottagare, gå till Mottagarlistor – Lönemottagare i hjälpmenyn.

Utbetalningsuppgifter

4. Välj i rullistan vilken text som ska visas på mottagarens kontoutdrag. Alternativet Lön är förvalt.

5. Fyll i belopp för varje mottagare.

6. Om en mottagare ska ha flera typer av utbetalningar, till exempel både lön och reseersättning, klickar du på Extra fält. Då öppnas nya fält där fler utbetalningar kan registreras till mottagaren.

7. Klicka på Lägg till. Lönelistan flyttas till betalningslistan längst upp till höger på sidan.


Betalningslistan

8. När lönelistan ligger i betalningslistan kan du välja mellan att:

– Godkänna lönelistan på en gång. Markera den lönelista som ska godkännas. Klicka på Till godkänna.

– Registrera ytterligare lönelistor som du lägger till betalningslistan.

– Lämna ärendet och godkänna lönelistan vid ett senare tillfälle.

Lönelistan ligger kvar i betalningslistan till dess att den har godkänts. Du måste godkänna lönelistan senast klockan 11.30 vardagen (bankdagen) före utbetalningsdatum.

  • Om du vill ändra uppgifter klickar du på kontonumret under Lönelista. Då flyttas lönelistan tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade lönelistan visas i betalningslistan till höger på sidan.

Godkänn

Du godkänner med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.

9. Markera den lönelista som ska godkännas.

10. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Lönelista – godkänn.

11. Kontrollera att dina registrerade uppgifter stämmer och att summan är rätt. Vill du göra en ändring klickar du på Tillbaka. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera lönelistan. Lönelistan ligger i betalningslistan. Klicka på kontonumret under Lönelista. Uppgifterna flyttas till registreringsfälten till höger på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig för att spara ändringarna. Den ändrade lönelistan visas då åter i betalningslistan till höger på sidan. Klicka på Till godkänna.

Godkänn med säkerhetsdosa

12. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör summan av utbetalningarna.

13. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

14. Klicka på Godkänn. Du kommer till sidan Lönelista – bekräftelse.

Godkänn med BankID på Kort

12. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av utbetalningarna.

13. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

14. Godkänn genom att klicka på OK. Du kommer till sidan Lönelista – bekräftelse.

Bekräftelse

På sidan Lönelista – bekräftelse visas om löneutbetalningarna blivit avvisade, godkända eller om de kräver kontrasignering.

Avvisade löneutbetalningar och lönelistor som ska kontrasigneras visas även under Påminnelser på din startsida i internetbanken och på de sidor där du registrerar betalningar eller överföringar.

  • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut