Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort lönelista/löneutbetalning

Du kan ta bort lönelistan fram till dess att du har klickat på Lägg till genom att lämna flödet. De löneutbetalningar som ingår i lönelistan kan du ta bort både före och efter att du godkänt dem.

Om lönelistan ska kontrasigneras kan den som har behörighet för kontrasignering ta bort löneutbetalningar innan lönelistan kontrasigneras och godkänns.

När lönelistan är godkänd, samt kontrasignerad om så krävs, går det att ta bort löneutbetalningar i den från sidan Aktuella kontohändelser. Det kan du göra fram till klockan 04.00 vardagen (bankdagen) före utbetalningsdagen. Gäller endast lönelistor som är upplagda för bevakning, de utan bevakning hamnar i historiska kontohändelser direkt efter slutsignering.

Ta bort löneutbetalning innan den godkänns

Under registrering:

Lämna sidan där du registrerar Lönelistan. Uppgifterna sparas inte förrän du har klickat på Lägg till.

Från Lönelistor för utbetalning:

När du har klickat på Lägg till hamnar Lönelistan i betalningslistan.

1. Klicka på kontonumret under Lönelista. Lönelistan flyttas till registreringsfälten till vänster på sidan.

2. Ta bort löneutbetalningen genom att rensa fältet.

Ta bort löneutbetalning från lönelista som ska kontrasigneras:

Lönelista som ska kontrasigneras visas under rubriken Lönelistor att kontrasignera på sidan Lönelistor.

1. Klicka på kontonumret under Lönelista. Du kommer till sidan Uppgifter om lönelista.

2. Klicka på mottagarnamn under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om löneutbetalning.

3. Klicka på Ta bort för att ta bort löneutbetalning.

Ta bort löneutbetalning från lönelista som är godkänd/kontrasignerad

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Kontohändelser översikt – Aktuella kontohändelser – Lönelistor.

1. Klicka på den lönelista du vill se under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om lönelista.

2. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om löneutbetalning.

3. Klicka på Ta bort och bekräfta att du vill ta bort utbetalningen.

Stäng Skriv ut