Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg till ny anslutning

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Anslutningar egna pg-konton.

1. På sidan Mottagarlistor registrerar du en ny anslutning genom att klicka på länken Lägg till ny anslutning. Nya fält öppnas där du skriver in en ny mottagare. Du kan även klicka på Lägg till ny anslutning från sidan Överföringar egna pg-konton.

2. Skriv in plusgirokontot.

2. Klicka på Hämta namn.

3. Plusgirokontots juridiska namn visas i fältet Mottagare.

4. Klicka på Till godkänna för att godkänna plusgirokontot.

5. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Anslutning egna plusgirokonton - godkänn.

Anslutning egna plusgirokonton - godkänn

Du godkänner anslutningen till plusgirokontot med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.

6. Kontrollera att alla uppgifter om plusgirokontot stämmer. Vill du göra en ändring klickar du på Tillbaka. Du kommer tillbaka till sidan för att ansluta plusgirokonton. Gör dina ändringar och avsluta med att godkänna anslutningen.  

Godkänn med säkerhetsdosa

7. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna av kontonumret.

8. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

9. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med din registrering och kommer till sidan Mottagarlistor. Den nya mottagaren sparas i listan med anslutningar till egna pg-konton.  

Godkänna med BankID på Kort

7. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som de sista åtta siffrorna av kontonumret.

8. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

9. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du är nu klar med din registrering och kommer till sidan Mottagarlistor. Den nya mottagaren sparas i listan med anslutningar till egna pg-konton.

Om du inte godkänner avslutas registreringen och anslutningen till plusgirokontot blir inte registrerad.
 

Stäng Skriv ut