Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort betalningsmottagare

En mottagare till vilken det finns en betalning som ligger på bevakning eller en betalning som ännu inte har godkänts kan inte tas bort.

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Betalningsmottagare.

1. För att ta bort en mottagare klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om betalningsmottagare och här kan du både ta bort och ändra registrerade mottagare.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.
 

Stäng Skriv ut