Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg till ny lönemottagare

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Mottagarlistor – Lönemottagare.

1. På sidan Mottagarlistor – Lönemottagare registrerar du en ny mottagare genom att klicka på länken Lägg till ny mottagare. Nya fält öppnas där du skriver in en ny mottagare. Du kan även klicka på Lägg till ny mottagare från sidan Lönelista.

2. Fyll i mottagarens personnummer.

3. Fyll i mottagarens förnamn.

4. Fyll i mottagarens efternamn.

5. Fyll i den bank där mottagaren har sitt lönekonto. Lämna fältet tomt om mottagaren är kund hos FöreningsSparbanken.

6. Markera vilken typ av konto mottagaren har.

7. Fyll i clearingnummer om mottagaren har ett bankkonto.

Lägg till fler konton

  • Om du vill lägga till fler konton för en och samma mottagare klickar du på länken Lägg till fler konton. Nya fält öppnas där du kan lägga till ytterligare konton.

Anställningsuppgifter

8. Välj anställningskategori i rullistan.

  • Om du vill lägga till ny anställningskategori fyller du i den i fältet Ny anställningskategori.

9. Fyll i mottagarens anställningsnummer.

10. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Lönemottagare – godkänn.

Lönemottagare – godkänn

11. Kontrollera att alla uppgifter om lönemottagaren stämmer. Vill du göra en ändring klickar du på Tillbaka. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera lönemottagare. Gör dina ändringar och avsluta med att godkänna med säkerhetsdosa.

12. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna i kontonumret.

13. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

14. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med din registrering och kommer till sidan Mottagarlistor. Den nya mottagaren sparas i listan med lönemottagare.

Om du inte godkänner avslutas registreringen och lönemottagaren blir inte registrerad.

Stäng Skriv ut