Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra plusgiroöverföring

Plusgiroöverföringar kan bara ändras fram till dess att de godkänts. Det finns tre sätt att ändra plusgiroöverföringar som ännu inte godkänts.

 • Under registrering:
  Du kan göra ändringar allteftersom du registrerar pg-överföringen fram till dess att du klickar på knappen Lägg till och överföringen läggs till överföringslistan.
 • Från överföringslistan:
  När du har klickat på Lägg till hamnar överföringen i överföringslistan.
  1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare.
  2. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar.
  3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas då åter i överföringslistan.
 • Från sidan Överföringar från egna plusgirokonton - godkänn:
  När överföringen ligger i överföringslistan och du klickar på Till godkänna kommer du till sidan för att godkänna överföringar.
  1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare.
  2. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar.
  3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas då åter i överföringslistan. Klicka på Till godkänna för att komma tillbaka till sidan där du godkänner överföringar.
Stäng Skriv ut