Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ej avslutade plusgiroöverföringar

Plusgiroöverföringar som inte har godkänts visas som Ej avslutade ärenden under rubriken Påminnelser.

Påminnelser visas på din startsida i internetbanken och på de sidor där du registrerar överföringar eller betalningar. När överföringen har godkänts tas den bort från listan Ej avslutade ärenden.  

Åtgärda ej avslutad överföring

1. För att åtgärda en ej avslutad överföring klickar du på länken Det finns pg-överföringar att godkänna. Du kommer till sidan Överföringar egna plusgirokonton.

2. Den oavslutade plusgiroöverföringen ligger i överföringslistan till höger på sidan. Välj sedan mellan att:

- Godkänna överföringen. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan där du kontrollerar uppgifterna och godkänner överföringen.

- Ändra överföringen. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Överföringen flyttas tillbaka till överföringslistan.

- Ta bort överföringen. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan. Klicka på Ta bort och bekräfta att du vill ta bort överföringen.
 

Stäng Skriv ut