Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om aktuella plusgiroöverföringar

Du kan titta på aktuella överföringar under Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser - Överföringar egna pg-konton.

1. Klicka på mottagarnamnet/kontonumret under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell pg-överföring.

Plusgiroöverföringar som redan är godkända kan inte ändras eller tas bort.
 

Stäng Skriv ut