Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ränterapport kontogrupp

Ränterapport kontogrupp beställs för en kontogrupp för valfritt datum. Rapporten visar upplupna och kapitaliserade räntor för konton ingående i en kontogrupp.

Du kan välja att ta ut rapporten basvaluta SEK eller EUR.

Historik för rapporten finns lagrad maximalt 13 månader tillbaka i tiden. Om du har valt en kontogrupp som har ändrats under den senaste 13-månadersperioden kan du bara välja datum från och med senaste ändring av kontogruppen.

Stäng Skriv ut