Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kontovillkor

Du kommer till sidan på följande sätt:
1. Klicka på valt konto i Ekonomisk översikt.
2. Klicka på Kontovillkor i menyn. (För koncernkonto och underkoncernkonto visas koncernkontohierarkin med menyval.)
3. Du kommer till sidan Kontovillkor.

Sidan visar aktuella kontovillkor för valt konto.

  • Om du vill se kontovillkor för annat datum, ange datumet och klicka på Visa.
  • Om du vill se kontovillkor om ett annat konto. Välj konto i rullistan och klicka på Byt konto, alt. klicka på länken Byt konto.
Stäng Skriv ut