Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Transaktioner

Du kommer till sidan på följande sätt:
1. Klicka på länken under Konto i Ekonomisk översikt.
2. Du kommer till sidan Transaktioner. (För koncernkonto och underkoncernkonto visas koncernkontohierarkin. När du klickar på valt konto visas en meny, klicka på Transaktioner.)

Du kan också komma till sidan genom att klicka på länken Transaktioner i någon av de sidor som visar kontoinformation.

Sidan visar transaktioner upp till 13 månader tillbaka i tiden, ca 100 transaktioner per sida. De senaste transaktionerna visas högst upp.

Transaktionerna är sorterade på bokföringsdatum. Använd sorteringspilarna om du vill sortera transaktionerna på annat sätt.

Bokfört saldo

Summan av alla i banken bokförda transaktioner på ett konto.

Tillgängligt belopp

Belopp som är tillgängligt för uttag på ett konto.
Det tillgängliga beloppet framräknas genom att till Bokfört saldo lägga till/dra ifrån:

 • Beviljad kredit (+)
 • Intradagslimit (+) inräknas i tillgängligt belopp mellan de klockslag den är giltig
 • Reserverade belopp (-) De enskilda posterna visas under Reserverade belopp
 • Framtida insättning (-) En framtida insättning är redan bokförd på kontot

Bankgiroprognos

För konton som är kopplade till ett bankgironummer visas Bankgiroprognos. Prognosen ger möjlighet för företaget att redan på morgonen få en uppfattning om dagens preliminära insättningar från Bankgirot.

Insättningarna från Bankgirot kommer bokföras på kontot successivt under dagen utan att beloppet för Bankgiroprognosen ändras. Banken kan inte garantera att den preliminära uppgiften stämmer med de transaktioner som senare faktiskt bokförs.

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 procent på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

 • Om du vill se ytterligare information om en enskild transaktion. Klicka på länken under Beskrivning. Du kommer till sidan Transaktionsdetaljer.
  – Om du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut.
  – Om du vill tillbaka till sidan Transaktioner. Klicka på Tillbaka.
 • Om du vill skriva ut sidan Transaktioner. Klicka på Skriv ut
 • Om du vill se annan kontoinformation för valt konto. Klicka på någon av länkarna under rubriken Transaktioner på sidan. Du kommer till vald sida.
 • Om du vill se kontoinformation för annat konto. Välj konto i rullistan och klicka på Byt konto. Det valda kontot visas. (För konton i en koncernkontohierarki klickar du på länken Byt konto i koncernkontohierarki. Du kommer till koncernkontohierarkin.)
Stäng Skriv ut