Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Premie för försäkring/försäkringsförslag

Välj vad du vill ha hjälp med genom att klicka på en av lnkarna nedan. 

Premie för företagsförsäkring

Premie för fordonsförsäkring 


Premie för företagsförsäkring

Här visas månads- respektive årspremien för din försäkring. Klicka på länken Visa omfattning och övriga försäkringsuppgifter för att få fördjupad information om försäkringen. På fliken Förklaring finns alla delarna av försäkringen beskrivna. På fliken Omfattning visas försäkringsbelopp och självrisker för alla delar av försäkringen.


Teckna försäkring eller spara försäkringsförslag


Gör så här:

 1. Om du vill teckna försäkringen direkt klickar du på Teckna försäkring och går vidare till steg 2 nedan. Om du vill vänta med att teckna klickar du på Spara förslag. Då kommer du till försäkringsöversikten.
 2. Fyll under Betalningsuppgifter i startdatum för försäkringen genom att klicka på kalendern och välja månad och dag.
 3. Ange under Betalningsuppgifter om försäkringen ska betalas månads- eller årsvis samt om betalningen ska ske via autogiro eller faktura. Fakturabetalning kan bara ske årsvis. Om dina uppgifter om betalningssätt finns registrerade sedan tidigare visas dessa här.
 4. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt. Om dina uppgifter finns registrerade sedan tidigare visas dessa här. Om uppgifterna inte längre stämmer kan du ändra dem.
 5. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Klicka på länken Visa omfattning och övriga försäkringsuppgifter för att se vad försäkringen omfattar.
 6. Markera kryssrutan under Acceptera villkor för att intyga att du accepterar försäkringsvillkoren för alla avtalsdelarna.
 7. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.


Premie för fordonsförsäkring


Här visas månads- respektive årspremien för försäkringen, både för PLUS och BAS.


Teckna försäkring eller spara försäkringsförslag


Gör så här:

 1. Om du vill teckna försäkringen direkt väljer du under Välj avtal avtalstypen PLUS eller BAS och klickar på Teckna försäkring. Du kommer då till sidan för betalningsuppgifter och kan gå vidare till steg 2 nedan. Om du vill vänta med att teckna väljer du ändå PLUS eller BAS eller båda två och klickar på Spara förslag.
 2. Fyll under Betalningsuppgifter i startdatum för försäkringen genom att klicka på kalendern och välja månad och dag.
 3. Ange om försäkringen ska betalas månads- eller årsvis samt om betalningen ska ske via autogiro eller faktura. Fakturabetalning kan endast ske årsvis. Om dina uppgifter om betalningssätt finns registrerade sedan tidigare kan du inte fylla i något här.
 4. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt.
 5. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att visa alla uppgifter.
 6. Markera kryssrutan under Acceptera villkor för att intyga att du accepterar försäkringsvillkoren för alla avtalsdelarna.
 7. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.
   
Stäng Skriv ut