Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa/ändra försäkring

Välj vad du vill ha hjälp med genom att klicka på en av länkarna nedan. 


 Visa företagsförsäkring

Ändra företagsförsäkring

Visa fordonsförsäkring

Ändra fordonsförsäkring 
  

Visa företagsförsäkring


Här visas försäkringen du valde i försäkringsöversikten. Klicka på länken Visa omfattning och övriga försäkringsuppgifter för att få fördjupad information om försäkringen. På fliken Förklaring finns alla delarna av försäkringen beskrivna. På fliken Omfattning visas försäkringsbelopp och självrisker för alla delar av försäkringen.

Du kan välja att gå tillbaka till försäkringsöversikten eller ändra försäkringen. Om du vill skriva ut klickar du på länken Visa försäkringsbesked (pdf) överst på sidan. Då öppnas en pdf som du kan skriva ut på vanligt sätt.

 

Ändra företagsförsäkring


Här får du hjälp med att ändra en gällande försäkring. Du kan ändra uppgifterna som du angett under Innehåll Företagsförsäkring samt betalningsperiod och kontaktuppgifter. Vill du ändra andra uppgifter måste du kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken.

Gör så här:

 1. Klicka på Ändra.
 2. Ändra de uppgifter du vill under Innehåll Företagsförsäkring och klicka på Fortsätt. Du kommer då till sidan med den nya premien. De flesta ändringar du gör i en gällande försäkring kommer att påverka premien.
 3. Fyll i startdatum för ändringen genom att klicka på kalendern och välja månad och dag.
 4. Gör under Betalningsuppgifter och Kunduppgifter de ändringar du vill och klicka på Fortsätt.
 5. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Klicka på länken Visa omfattning och övriga försäkringsuppgifter för att se vad försäkringen omfattar.
 6. Markera kryssrutan under Acceptera villkor för att intyga att du accepterar försäkringsvillkoren för alla avtalsdelarna.
 7. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.

   

Visa fordonsförsäkring


Här visas fordonsförsäkringen du valde i försäkringsöversikten. Klicka på länken Visa mer information om du vill visa alla uppgifter.
Du kan välja att gå tillbaka till försäkringsöversikten eller ändra försäkringen. Om du vill skriva ut klickar du på länken Visa försäkringsbesked (pdf) överst på sidan. Då öppnas en pdf som du kan skriva ut på vanligt sätt. 


 

Ändra fordonsförsäkring


Här får du hjälp med att ändra en gällande försäkring. Du kan ändra avtalstyp för en försäkring från BAS till PLUS, men inte tvärtom. De enda uppgifter du kan ändra här är betalningsperiod för autogiro och kontaktuppgifter. Vill du ändra andra uppgifter måste du kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken.

Gör så här: 


 1. Klicka på Ändra.
 2. Fyll i startdatum för ändringen genom att klicka på kalendern och välja månad och dag.
 3. Gör de ändringar du vill. Klicka på länken Visa mer information för att visa alla uppgifter. 

 4. Klicka på Fortsätt när alla ändringar är gjorda. Du kommer då till sidan med den nya premien.
 5. Obs! När du gör en ändring i en gällande försäkring innebär det att din premie kan ändras. På denna sida presenteras både din nuvarande premie och den nya premien för försäkringen.
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att visa alla uppgifter. 

 8. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.
   

 

Stäng Skriv ut