Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa/ändra försäkringsförslag

Välj vad du vill ha hjälp med genom att klicka på en av länkarna nedan.


Visa försäkringsförslag företag

Ändra försäkringsförslag företag

Visa försäkringsförslag fordon

Ändra försäkringsförslag fordon

 

Visa försäkringsförslag företag

Här visas försäkringsförslaget du valde i försäkringsöversikten. Klicka på länken Visa omfattning och övriga försäkringsuppgifter för att se fördjupad information om försäkringen. På fliken Förklaring finns alla delarna av försäkringen beskrivna. På fliken Omfattning visas försäkringsbelopp och självrisker för alla delar av försäkringen.

Från den här sidan kan du antingen teckna eller ändra försäkringen eller gå tillbaka till försäkringsöversikten. Om du vill skriva ut förslaget klickar du på länken Visa försäkringsförslag (pdf) överst på sidan. Då öppnas en pdf som du kan skriva ut på vanligt sätt.Ändra försäkringsförslag företag

Här får du hjälp med att ändra ett försäkringsförslag. När du gjort de ändringar du vill kan du antingen teckna försäkringen eller spara den som ett nytt försäkringsförslag. Gör så här:

 1. Gör under Innehåll Företagsförsäkring de ändringar du vill och klicka därefter på Fortsätt. Du kommer då till sidan med den nya premien.
 2. Om du vill teckna försäkringen direkt klickar du på Teckna försäkring och går vidare till steg 3 nedan. Om du vill vänta med att teckna klickar du på Spara förslag. Då kommer du till försäkringsöversikten.
 3. Fyll under Betalningsuppgifter i startdatum för försäkringen genom att klicka på kalendern och välja månad och dag.
 4. Ange under Betalningsuppgifter om försäkringen ska betalas månads- eller årsvis samt om betalningen ska ske via autogiro eller faktura. Fakturabetalning kan bara ske årsvis. Om dina uppgifter om betalningssätt finns registrerade sedan tidigare visas dessa här.
 5. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt. Om dina uppgifter finns registrerade sedan tidigare visas dessa här. Om uppgifterna inte längre stämmer kan du ändra dem.
 6. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Klicka på länken Visa omfattning och övriga försäkringsuppgifter för att se vad försäkringen omfattar.
 7. Markera kryssrutan under Acceptera villkor för att intyga att du accepterar försäkringsvillkoren för alla avtalsdelarna.
 8. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.

 


Visa försäkringsförslag fordon

Här visas försäkringsförslaget du valde i försäkringsöversikten. Klicka på länken Visa mer information för att visa alla uppgifter.
Från den här sidan kan du antingen teckna eller ändra försäkringen eller gå tillbaka till försäkringsöversikten. Om du vill skriva ut förslaget klickar du på länken Visa försäkringsförslag (pdf) överst på sidan. Då öppnas en pdf som du kan skriva ut på vanligt sätt.

 

Ändra försäkringsförslag fordon

Här får du hjälp med att ändra ett försäkringsförslag. När du gjort de ändringar du vill kan du antingen teckna försäkringen eller spara den som ett nytt försäkringsförslag. 


Gör så här: 


 1. Fyll i startdatum för ändringen genom att klicka på kalendern och välja månad och dag.
 2. Gör de ändringar du vill. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter som går att ändra. 

 3. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan för försäkringsförslag där månads- respektive årspremien för den föreslagna försäkringen visas för PLUS och BAS.
 4. Om du vill teckna försäkringen direkt väljer du under Välj avtal avtalstypen PLUS eller BAS och klickar på Teckna försäkring. Du kommer då till sidan för betalningsuppgifter och kan gå vidare till steg 5 nedan. Om du vill vänta med att teckna väljer du ändå PLUS eller BAS eller båda två och klickar på Spara förslag.
 5. Fyll under Betalningsuppgifter i startdatum för försäkringen genom att klicka på kalendern och välja månad och dag.
 6. Ange om försäkringen ska betalas månads- eller årsvis samt om betalningen ska ske via autogiro eller faktura. Fakturabetalning kan endast ske årsvis. Om dina uppgifter om betalningssätt finns registrerade sedan tidigare kan du inte fylla i något här.
 7. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt.
 8. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att visa alla uppgifter.
 9. Markera kryssrutan under Acceptera villkor för att intyga att du accepterar försäkringsvillkoren för alla avtalsdelarna.
 10. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.
   

 

Stäng Skriv ut