Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ordlista L-Q

Klicka på ett ord för att komma till förklaringen.

För övriga bokstäver se navigeringen.

L

M

N

P

Likvid - Aktier

Pengar innestående på ett likvidkonto kallas likvid.

Likviddag - Aktier

Den dag köpbeloppet dras från kontot respektive när försäljningsbeloppet finns tillgängligt på kontot. Infaller normalt andra bankdagen efter att en affär gått igenom.

Likvidkonto - Aktier

Det konto som är kopplat till en depå. Till kontot förs eller dras pengar vid köp eller försäljning av aktier.

Limit - Aktier

När man lämnar köp-/säljorder kan man ange högsta/lägsta pris som man är beredd att köpa/sälja till. Ordern kallas då limiterad och den gräns som är satt kallas för limit.

Logga in/logga ut

Logga in kallas det när man registrerar sig med BankID/e-legitimation, säkerhetsdosa eller Mobilt BankID för att komma in på Internetbanken och göra sina ärenden. Logga ut heter det när man avslutar så att ingen annan kan komma in och titta på den egna informationen.

Lånelöfte

Ett löfte från banken om hur mycket en person får låna. Lånelöfte ges efter det att personen har kreditprövats. Lånelöftet är giltigt i tio månader förutsatt att personens ekonomiska situation inte förändras.

Lånenummer

Lånenumret visas på låneavin från långivaren.

Långa räntan

Räntan på den femåriga statsobligationen brukar kallas för den långa räntan.

Långivare

Den som lämnar ett lån eller en kredit är långivare.

Lösegendom/Lösöre

All egendom som inte är fast egendom räknas som lösegendom. All lösegendom utom pengar och värdehandlingar kallas också lösöre.

Lösenpris - Aktier

Det pris som gäller för en köp- eller säljoption.

Marknadsrisk

Sannolikheten för att en hel marknad (index) går upp eller ned.

Marknadsvärde

Vad det i allmänna handeln skulle kosta att köpa en ny likvärdig egendom i samma skick egendomen var i omedelbart före skadetillfället.

Medlemsbillån

Medlemmar i de fackliga organisationerna LO, TCO eller SACO sedan minst sex månader kan låna till förmånliga villkor i Swedbank och sparbankerna. Lånet är ett avbetalningslån där bilen är säkerhet för lånet.

Medlemslån

Medlemmar i de fackliga organisationerna LO, TCO eller SACO sedan minst sex månader kan låna till förmånliga villkor i Swedbank och sparbankerna.

Medlåntagare

Den eller de personer som har delat betalningsansvar med den som söker lånet. Ansvaret för lånet delas lika mellan alla personer som har lånet tillsammans.

Minsta belopp (Min.belopp)

Minsta belopp är det minsta belopp du måste investera när du köper andelar i fonden.

Minsta första insättning (Min.första ins)

Minsta första insättning är det köpbelopp du måste investera när du köper andelar i fonden första gången för att undvika köpavgift. Nästa gång du investerar kan du understiga detta köpbelopp och behöver inte betala någon köpavgift.

Minsta månadsspar

Minsta månadssparbelopp är det minsta belopp du måste investera varje månad i fonden när du månadssparar.

Morgondagens hierarki

Vissa förändringar som görs i en valutakoncernhierarki hanteras inte i realtid utan påverkar hierarkin först nästa dag. För att visa förändringen direkt visas den som morgondagens hierarki. Denna får inte förväxlas med dagens hierarki.

Motvärde i SEK

Betalningar till utlandet kan anges i utländsk valuta eller som motvärde i svenska kronor.

MT101- överföringsuppdrag

MT101 är ett Swiftmeddelande för överföringsuppdrag. Tre typer av överföringsuppdrag MT101 förekommer; hemtagning, domestic och cross border.

MT940

MT940 är ett Swiftmeddelande för kontoutdrag från annan bank.

Nationellt ID

En sifferkombination som identifierar den utländska bankens kontor. Nationellt ID kan jämföras med clearingnummer i Sverige.

NAV kurs (SEK)

Den kurs som presenteras är omräknad till en valutakurs som kallas VM1600. VM1600 är en mittkurs som tas kl.16.00 (Londontid). Orsaken till att vi räknar om kursen till VM1600 grundar sig på en rekommendation från Fondbolagens förening för att få en överensstämmelse på marknaden.

Normalvalutering

Normalvaluterade insättningar innebär att ränta erhålls från och med nästa bankdag efter transaktionsdagen.
Normalvaluterade uttag innebär att ränta erhålls till och med kalenderdagen före transaktionsdagen.

Noterad aktie

En aktie som är noterad handlas på Stockholms Fondbörs jämfört med exempelvis en aktie i ett fåmansbolag som inte är noterad.

Nyemission

Ökning av aktiekapital och antalet aktier i ett bolag genom att aktieägarna skjuter till mer kapital.

Objektbeskrivning - Lån

Upprättas av en mäklare i samband med en försäljning. Innehåller fakta om fastigheten/bostadsrätten.

Observationslistan

På observationslistan finns bolag som misslyckats med att uppfylla börsens krav på information, redovisning och annat.

OCR-nummer

De flesta förtryckta räkningar/fakturor har ett OCR-nummer. OCR-numret är den enda referensen som betalningsmottagaren har för att bestämma vem som betalat en viss räkning om det finns förtryckt på avin. Vid betalning görs alltid en kontroll mot ett aktuellt register om angivet post-/bankgironummer kräver OCR. Om ORC-nummer saknas anges fakturanummer eller liknande under Meddelande.

OMX-index

OMX-index är index över de 30 mest omsatta aktierna.

Penningmarknadskonto

Ett konto som baseras på penningmarknadsrelaterade räntevillkor.

PE-tal

Förkortning av engelska price/earnings (kurs/vinst per aktie). Visar vad marknaden är beredd att betala för aktien per prognostiserad vinstkrona.

Placeringshorisont - Aktier

När man köper en aktie är det bra att tänka på vilken placeringshorisont man har. Ju längre man kan behålla aktien, desto mindre blir risken.

PPM-kod

Detta är din personliga kod som du använder för att logga in på personligt konto på Premiepensionsmyndighetens hemsida och som du angav för att teckna tjänsten. Det är viktigt att vi har rätt kod registrerad.

PPM-nummer

I PPM har varje fond ett fondnummer med sex siffror. Numret kan användas när du vill välja eller byta fonden.

Preliminära likvider

Handelsbeloppet för de order som gått till avslut men ännu inte gått i likvid. Beloppet dras från eller läggs till ett likvidkonto på likviddagen som normalt infaller tre bankdagar efter avslut.

Privatlån

Banklån för att kunna köpa kapitalvaror som till exempel möbler och vitvaror. Privatlån kan även användas för att lösa ut andra, dyrare lån och krediter. Lånet lämnas utan säkerhet och den längsta återbetalningstiden är tio år.

 

Stäng Skriv ut