Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Säkerhetsdosan med Eken.

Säkerhetsdosan med Eken

För att påbörja dina bankärenden och för att genomföra dina betalningsuppdrag måste du identifiera dig med en svarskod som du får från din säkerhetsdosa.

Logga in

1. Starta säkerhetsdosan med på-knappen (ON/CE).

2. I fönstret visas nu "MATA IN PIN". Tryck in din personliga pinkod. Tryck på den röda ENTER-knappen.

3. I fönstret visas nu "VIA INTERNET". Tryck på den röda ENTER-knappen.

4. I fönstret visas nu "TRYCK AUTH". Tryck på AUTH-knappen.

5. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det värde som presenteras för dig på datorskärmen efter rubriken "Kontrollnummer". Tryck därefter på den röda ENTER-knappen.

6. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din svarskod. Skriv in denna på datorskärmen i rutan med rubriken "Svarskod".

7. Klicka på "Logga in"-knappen på datorskärmen. Nu är du inloggad och kan utföra dina bankärenden.
 

Godkänn mottagare och betalningar/överföringar

1. Starta säkerhetsdosan med på-knappen (ON/CE).

2. I fönstret visas nu "MATA IN PIN". Tryck in din personliga pinkod. Tryck på den röda ENTER-knappen.

3. I fönstret visas nu "VIA INTERNET". Tryck på den röda ENTER-knappen.

4. I fönstret visas nu "AUTH". Tryck på AUTH-knappen.

5. I säkerhetsdosan ska du nu mata in kontrollnumret som visas på skärmer. Tryck därefter på den röda ENTER-knappen.

6. Nu visar säkerhetsdosans din engångskod. Mata in den i rutan med rubriken "Mata in den svarskod som du får från dosan här".

7. Klicka på "Godkänn".
 

Byte av PIN-kod

Observera att du inte ska välja en pinkod som följer en viss logisk ordning, t ex 1234, 4321 eller 7777. Undvik också de fyra sista siffrorna i ditt personnummer som lätt kan gissas.

1. Tryck (ON/CE).

2. Ange PIN-kod. Tryck ENTER.

3. Tryck ENTER. "TRYCK AUTH" visas.

4. Tryck på F knappen.

5. Tryck på pil knappen 3 gånger tills "NY PIN?" visas.

6. Tryck ENTER.

7. Skriv in den nya PIN-koden. Tryck ENTER. "VERIFIERA!" visas.

8. Skriv in den nya PIN-koden igen. Tryck ENTER.

9. "NY PIN OK!" visas, kodbytet är nu klart.
 

Byte av batteri

När batteriet behöver bytas visas en batterisymbol i fönstrets övre högra hörn. I dosan sitter ett CR2032 litium-batteri som du hittar i klock- och kameraaffärer.

1. Kontrollera att dosan är avslagen innan du börjar byta batteri. Om dosan är på, tryck på CANCEL-knappen tills dosan stängs av.

2. Skruva ur den lilla skruven på baksidan av dosan.

3. Dra batteriluckan nedåt och byt batteri. OBS! Sätt i batteriet på samma sätt som det gamla satt

4. Skruva i den lilla skruven igen.
 

Om säkerhetsdosan låser sig

Om du tre gånger i rad angivit felaktig personlig pinkod så låser sig säkerhetsdosan. I fönster syns då "BLOCKERAD". Kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken, personlig service, så får du hjälp med att låsa upp din säkerhetsdosa.
 

Stäng Skriv ut