Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Kopparfärgade säkerhetsdosan

Kopparfärgade säkerhetsdosan

Logga in

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.

2. I fönstret visas nu "PIN". Tryck din personliga pinkod. Vill du radera angivet värde backar du med PIL-tangenten. I fönstret visas nu 8 markeringar för inmatning.

3. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det värde som presenteras för dig på datorskärmen efter rubriken "Kontrollnummer".

4. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din svarskod. Knappa in denna på datorskärmen i rutan med rubriken "Svarskod". Klicka på "Logga in". Du är nu inloggad och kan utföra dina bankärenden.

Godkänna mottagare samt överföringar/betalningar

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.

2. I fönstret visas nu " PIN". Tryck din personliga pinkod.

3. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det kontrollnummer som visas på sidan. Då du matat in detta visar säkerhetsdosan din svarskod.

4. Skriv in ditt denna på datorskärmen i rutan med rubriken "Mata in den svarskod som du får från dosan här".

5. Klicka på "Godkänn"

Byte av PIN-kod

Observera att du inte ska välja en pinkod som följer en viss logisk ordning, t ex 1234, 4321 eller 7777. Undvik också de fyra sista siffrorna i ditt personnummer som lätt kan gissas.

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten

2. Ange din PIN-kod.

3. Håll PIL-tangenten nedtryckt ca 2 sekunder då visas texten "NEW PIN" på övre raden i fönstret.

4. Skriv in den nya PIN-koden.

5. I övre raden i fönstret visas nu "PIN CONF". Skriv in den nya PIN-koden återigen.

6. I fönstret visas nu texten "NEW PIN CONF" i övre delen av fönstret. PIN koden är nu bytt och redo att ta emot ett nytt kontrollnummer. Vill du stänga av säkerhetsdosan trycker du på PIL-tangenten

Byte av batteri

Batteriet kan ej bytas utan är tänkt att hålla hela dosans liv.
När batteriet börjar ta slut visas texten "BATT5" i övre delen av fönstret. Siffran 5 räknas sedan ned till 0 och då är batteriet slut. Vid normalanvändning är det drygt en månad från den första varningen tills batteriet är slut. Besök därför ditt bankkontor när du får första varningen för att byta till en ny dosa.
 

Om säkerhetsdosan spärras

Din Säkerhetsdosa blir låst om du registrerar 3 felaktiga PIN koder i följd. Texten "LOCK PIN" visas då i övre delen av fönstret. Besök ditt bankkontor eller kontakta telefonbanken, personlig service, så får du hjälp med att låsa upp din säkerhetsdosa.

Stäng Skriv ut