Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Säkerhetsdosan med Myntet.

Säkerhetsdosan med Myntet

För att påbörja dina bankärenden och för att genomföra dina betalningsuppdrag måste du identifiera dig med en svarskod som du får från din säkerhetsdosa.

Logga in

1. Starta säkerhetsdosan med på-knappen (ON/CE).

2. I fönstret visas nu "MATA IN PIN". Tryck in din personliga pinkod (den kod som du valde på bankkontoret). Tryck på den röda ENTER-knappen.

3. I fönstret visas nu "VIA INTERNET". Tryck på "AUTHEN"-knappen.

4. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det värde som presenteras för dig på datorskärmen efter rubriken "Kontrollnummer". Tryck därefter på den röda ENTER-knappen.

5. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din svarskod. Skriv in denna på datorskärmen i rutan med rubriken "Svarskod".

6. Klicka på "Logga in"-knappen på datorskärmen. Du är nu inloggad och kan utföra dina bankärenden.

Godkänn mottagare och överföringar/betalningar

1. Starta säkerhetsdosan med på-knappen (ON/CE).

2. I fönstret visas nu "MATA IN PIN". Tryck in din personliga pinkod. Tryck därefter på den röda ENTER-knappen

3. I fönstret visas nu "VIA INTERNET". Tryck på "AUTHEN"-knappen.

4. I säkerhetsdosan ska du nu mata in kontrollnumret som visas på skärmen. Tryck därefter på den röda ENTER-knappen.

5. Nu visar säkerhetsdosans din svarskod. Mata in den i rutan med rubriken "Mata in den svarskod som du får från dosan här".

6. Klicka på "Godkänn".

Byte av PIN-kod

Observera att du inte ska välja en pinkod som följer en viss logisk ordning, t ex 1234, 4321 eller 7777. Undvik också de fyra sista siffrorna i ditt personnummer som lätt kan gissas.

1. Tryck (ON/CE).

2. Ange PIN-kod. Tryck ENTER.

3. Tryck på tangenten 5. "NY PIN" visas.

4. Skriv in den nya PIN-koden. Tryck ENTER. "VERIFIERA" visas.

5. Skriv in den nya PIN-koden igen. Tryck ENTER.

Byte av batteri

När batteriet behöver bytas visas en batterisymbol i fönstrets övre högra hörn. I dosan sitter ett CR2032 litium-batteri som du hittar i klock- och kameraaffärer.

1. Kontrollera att dosan är avslagen innan du börjar byta batteri. Om dosan är på, tryck på CANCEL-knappen tills dosan stängs av.

2. Skruva ur den lilla skruven på baksidan av dosan.

3. Dra batteriluckan nedåt och byt batteri. OBS! Sätt i batteriet på samma sätt som det gamla satt

4. Skruva i den lilla skruven igen.

Om säkerhetsdosan låser sig

Om du tre gånger i rad angivit felaktig personlig pinkod så låser sig säkerhetsdosan. I fönstret syns då "BLOCKERAD!". Kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken, personlig service, så får du hjälp med att låsa upp din säkerhetsdosa.

Stäng Skriv ut