Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Flytta Fonder

För att få en samlad redovisning och administration av hela ditt fondinnehav kan du som har fonder hos en eller flera olika banker/fondkommissionärer flytta dina fonder från den banken/fondkommissionären till Swedbank eller till din Sparbank. Efter genomförd flytt kan du köpa och sälja andelar i alla dina fonder – Swedbanks såväl som externa – via Swedbanks eller din Sparbanks Internettjänst, telefonbank eller via ditt kontor.

Om du saknar fondkonto i Swedbank kan du ändå flytta fonder från annan bank/fondkommissionär till Swedbank eller till din Sparbank. Då öppnas ett nytt fondkonto åt dig.

Viktigt! Att dina fonder flyttas innebär inte att förvaltningen av fonderna flyttas. Den ligger kvar hos den ursprungliga fondförvaltaren med bibehållen placeringsinriktning.
Du kan enbart flytta fonder från banker och fondkommissionärer som Swedbank och Sparbankerna har avtal med och som visas i rullistan Från bank/fondkommissionär


Normalt tar det cirka 1 vecka att flytta dina fonder. Det kan dock ta upp till 6 veckor att flytta vissa fonder beroende på hur snabbt den överförande banken/fondkommissionären administrerar ärendet.

Klicka på en av länkarna nedan, beroende på vad du behöver hjälp med.

Registrera flyttuppdrag

Du vill flytta fondandelar till Swedbank eller till din Sparbank från ett fondkonto eller en depå i annan bank eller hos en fondkommissionär. Flytten görs i fem steg. På den här sidan registrerar du flyttuppdraget.

Gör så här:

1. Välj i rullistan Från bank/fondkommissionär varifrån du vill flytta dina fonder.
2. Skriv i fältet Från fondkonto/depå in det fondkonto- eller depånummer där dina fonder finns registrerade i dag.
3. Välj i rullistan Till fondkonto det fondkonto till vilket du vill flytta fonderna. Om du vill öppna ett nytt fondkonto väljer du Nytt fondkonto i listan.
4. Välj i rullistan Fondbolag det fondbolag som förvaltar dina fonder i dag.
5. I rullistan Välj fond markerar du den fond du vill flytta.
6. Klicka på Lägg till för att lägga till uppdraget i listan Flyttuppdrag. Upprepa steg 1–6 för varje fond du vill flytta.
Fonderna du vill flytta visas i listan Flyttuppdrag.
7. Klicka på Till godkänna.

Ändra eller ta bort flyttuppdrag

Du kan ändra eller ta bort ett flyttuppdrag fram till dess att du har godkänt flyttuppdraget.

Gör så här:

1. Klicka i listan Flyttuppdrag på den fond som du vill ändra eller ta bort.
2. Ändra uppgifterna och klicka på Spara.
Om du vill ta bort en fond från listan klickar du först på fonden, sedan på Ta bort och bekräftar därefter borttaget genom att klicka på Ja. Du tar bort alla uppdrag från listan genom att klicka på Ta bort alla.

Ange kontaktuppgifter

Banken behöver dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig angående flyttuppdraget.

Gör så här:

1. Fyll i dina kontaktuppgifter så att banken kan komma i kontakt med dig angående ditt flyttuppdrag.
2. Klicka på Till godkänna.

Godkänna flyttuppdrag

Du kan ändra eller ta bort ett flyttuppdrag fram till dess att du har godkänt flyttuppdraget. När du godkänt uppdraget genomförs flytten. Om du har valt att öppna ett nytt fondkonto är det viktigt att du läser och accepterar villkoren för fondkontot. Du kan inte godkänna flyttuppdraget förrän detta är gjort.

Gör så här:

1. Kontrollera att uppgifterna du har registrerat stämmer. Om du vill ändra på något klickar du på respektive fond och gör ändringen.
2. Om du valt att öppna ett nytt fondkonto måste du läsa igenom samt bekräfta att du läst och accepterat villkoren för fondkontot. Detta gör du genom att markera kryssrutan under Acceptera villkor. Det går inte att godkänna flyttuppdraget förrän villkoren är accepterade.
3. Klicka på Godkänn för att skicka ditt flyttuppdrag till banken.

Bekräftelse

När du godkänt ditt flyttuppdrag visas en bekräftelse som du kan skriva ut om du vill. Ett bekräftelsemeddelande skickas till elektroniska dokument i din Internetbank.

Normalt tar det cirka 1 vecka att flytta dina fonder. Det kan dock ta upp till 6 veckor att flytta vissa fonder beroende på hur snabbt den överförande banken/fondkommissionären administrerar ärendet.

Viktigt! Om du har registrerat ett eller flera flyttuppdrag från en bank/fondkommissionär som kräver din namnunderskrift kommer banken att skicka uppdraget till dig för underskrift. Det är viktigt att du returnerar det så snart som möjligt så att banken kan fortsätta handläggningen av ditt flyttuppdrag.

På sidan Pågående flyttuppdrag kan du följa statusen för varje flyttuppdrag fram till dess att alla uppdrag är genomförda.

Visa status för flyttuppdrag

På sidan Pågående flyttuppdrag visas statusen för dina flyttuppdrag och du kan följa utvecklingen tills flytten är genomförd.

Tänk på att det normalt tar cirka 1 vecka att flytta dina fonder, men att det kan ta upp till 6 veckor att flytta vissa fonder beroende på hur snabbt den överförande banken/fondkommissionären administrerar ärendet.

Gör så här:

1. Välj Spara/Placera – Fonder – Pågående flyttuppdrag på huvudmenyn för att komma till sidan Pågående flyttuppdrag.
2. Klicka på fondnamnet i kolumnen Fond för att visa detaljerade uppgifter om flyttuppdraget.

Stäng Skriv ut