Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera försäljning av fond

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder. Du kommer till sidan Innehav fondsparande. Klicka på Sälj.

Uppgifter om konto och fond

1. Välj i rullistan från vilket fondkonto försäljningen ska ske.

2. Välj i rullistan vilken fond du vill sälja hela eller delar av innehavet i.

3. Markera om du vill sälja:  

  • Andelar för ett visst belopp
  • Hela innehavet
  • Procent av innehavet

4. Har du markerat Belopp fyller du i vilket belopp du vill sälja för. Du kan inte ange ett belopp som överstiger 80 procent av fondandelarnas värde.

5. Har du markerat procent fyller du i hur många procent du vill sälja.

6. Välj i rullistan till vilket konto pengarna ska överföras.

7. Klicka på Fortsätt.  

Försäljning av fond - godkänn

8. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. På den här sidan kan du även se preliminär kapitalvinst eller preliminär kapitalförlust. Vill du ändra något klickar du på Ändra. Du kommer då tillbaka till sidan för att registrera försäljningen och kan göra dina ändringar. När du är klar klickar du på Fortsätt.

9. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar försäljningen av fondandelar.  

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut