Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om överföring till försäkring

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Pensionssparande-översikt.

Som privatperson kan du göra överföringar till dina individuella försäkringar (IP-avtal).
Företagskunder kan göra överföringar till tjänstepensioner för sina anställda.

Via denna sida kan du:

  • Överföra pengar mellan pensionskonton och pensionsfonden.
  • Välja om du vill göra en engångsöverföring eller om du vill göra regelbundna överföringar.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut