Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera engångsöverföring

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera-Pension-Överföring
Engångsinsättning genomförs omgången. Vill du göra en daterad engångsöverföring ska du välja Regelbundet sparande.

Välj pensionssparavtal och typ av överföring

1. Välj i rullistan vilket pensionssparavtal som du vill att pengar ska tas ifrån för att betalas in på den försäkring som du valt.
2. Markera att du vill göra en engångsinsättning
3. Klicka på Fortsätt.

Välj konto

4. Välj i rullistan från vilket konto pengarna ska överföras.
5. Ange vilket belopp som ska tas från kontot. Eftersom du har valt engångsbetalning på den så kommer det belopp du anger dras en gång från kontot. Om du ångar dig kan du klicka på Tillbaka för att komma till den föregående bilden.
6. Klicka på Fortsätt för att genomföra överföringen.

Godkänn engångsinsättning

7. Kontrollera om uppgifterna stämmer, du ser den försäkring du valt att överföra pengar till och från vilket konto pengarna ska dras. Du ser också vilket belopp som kommer att överföras.
8. Klicka på Godkänn om uppgifterna är korrekta, annars har du möjlighet att ändra genom att klicka på ändra knappen. När du trycker på Godkänn knappen så genomförs överföringen.

Genomförd överföring

9. På sidan bekräftelse visas vilka val som du gjort. Om allt stämmer klicka på Godkänn som kommer överföringen av pengar att ske. Om du vill ändra något så klickar du på Ändra så kan du göra de ändringar som du önskar innan du godkänner överföringen.

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut