Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa alla försäkringar

Om du har valt att visa alla försäkringar så visas den försäkrades namn, personnummer och försäkringsnummer. Om du klickar på pilen längst upp kan du sortera på antingen namn, personnummer eller försäkringsnummer. Vill du ha uppgift om vad som är inbetalt på försäkring så klicka på den försäkrades namn.

Om företaget har fler än 20 försäkringar så kan du välja att bläddra fram fler försäkringar genom att välja föregående, nästa bild eller använda rullistan.

De regelbundna överföringar som visas är överföringar som går från företagets konto till tjänstepensionsförsäkring och där överföringen har lagts upp på Internetbanken, Telefonbanken eller på bankkontor. Med periodicitet avses med vilken regelbundenhet som överföringen görs. Exempelvis kan en överföring göras varje vecka eller en gång i månaden.

Vill du ha mer information om en överföring kan du klicka på försäkringsnumret på den överföring som du vill veta mer om.

Vill du skriva ut, ändra eller ta bort överföringen så klicka på försäkringsnumret.

Stäng Skriv ut