Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa tjänstepension/direktpension

För att se ytterligare information om en försäkring kan du klicka på den, då lämnas uppgift om namn på den försäkrade, dennes personnummer, försäkringsnummer och hur mycket som är inbetalt under året.

Tjänstepension

Om företaget har färre än 10 tjänstepensioner visas de tjänstepensioner som företaget är försäkringstagare för och/eller premiebetalare till.

Om företaget har fler än 10 och högst 200 försäkrade kan du välja att söka en tjänstepension där företaget är försäkringstagare och/eller är premiebetalare, genom att antingen ange den anställdes namn, dennes personnummer eller försäkringsnummer i de tomma rutorna. Du kan också välja att visa alla tjänstepensioner.

Om företaget har fler än 200 försäkrade kan du välja att söka en tjänstepension där företaget är försäkringstagare och/eller är premiebetalare, genom att antingen ange den anställdes namn, dennes personnummer eller försäkringsnummer i de tomma rutorna.

Direktpension

Du kan se de direktpensioner som företaget är försäkringstagare för och/eller premiebetalare till. Aktuellt värde är det kapital som enligt avtalet finns i försäkrigen per dagens datum. Information om aktuellt värde baseras på de placeringar som gjorts i Swedbank Roburs fonder. Dessa uppdateras normalt en gång per dygn, ca klockan 22.00. Finns placering i Accessfonderna sker uppdatering tidigast nästa vardag (bankdag). För externa fonder uppdateras fondinnehavet tidigast när Swedbank Robur fått aktuell handelskurs från respektive förvaltare.

Stäng Skriv ut