Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om regelbunden överföring

De regelbundna överföringar som visas är överföringar som går från företagets konto till tjänstepensionsförsäkring och där överföringen har lagts upp på Internetbanken, Telefonbanken eller på bankkontor. Med periodicitet avses med vilken regelbundenhet som överföringen görs. Exempelvis kan en överföring göras varje vecka eller en gång i månaden.

Om du vill kan du skriva ut uppgifterna genom att klicka på knappen skriv ut.

Vill du varken skriva ut, ändra eller ta bort överföringen så kan du komma tillbaka till den föregående bilden genom att klicka på Tillbaka.

Om du klickar på Ta bort kommer en ruta upp som frågar om du verkligen vill ta bort överföringen. Klickar du ”ja” så tas överföringen bort annars kan du välja att avbryta.

Klickar du på Ändra så kommer det upp en bild där du kan göra de ändringar som du önskar.

Stäng Skriv ut