Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kontaktuppgifter

Här kan du registrera dina kontaktuppgifter så att banken vid behov kan kontakta dig. Kontaktuppgifterna används också i vissa formulär och tjänster i internetbanken. Om det finns kontaktuppgifter till dig som registrerats sedan tidigare hämtas dessa automatiskt. 
 

Lägga till telefonnummer 

Gör så här:
1. Klicka på Lägg till under Telefonen.
2
. Ange Land, Telefonnummer och Kategroi (rivillig).
3. markera om telefonnumret kan ta emot sms eller inte och klicka på Fortsätt.
4. Om du markerat att telefonnumret kan ta emot sms kommer en verifieringskod att skickas till det nya telefonnumret. Ange koden i fältet Verifieringskod.
5. Klicka på Spara.
 

Ändra telefonnummer:

Gör så här:
1. Klicka på Pennan till höger om det telefonnummer du vill ändra.
2. Gör ändringarna och klicka på Fortsätt. Om du ändrar ett telefonnummer från att inte kunna ta emot sms till att kunna ta emot sms kommer en verifieringskod att skickas till telefonnumret. Ange koden i fältet Verifieringskod.
3. Klicka på Spara

 

Ta bort telefonnummer

Gör så här:
1. Klicka på Papperskorgen till höger om det telefonnummer du vill ta bort och klicka på Ta bort.
2. Du får en bekräftelse på att telefonnumret tagits bort.
 

Lägga till e-postadress

Gör så här:
1. Klicka på Lägg till under E-post.
2. Fyll i fältet E-postadress.
3. Klicka på Fortsätt. En verifieringskod kommer att skickas till e-postadressen.
Fyll i koden i fältet Verifieringskod och klicka på Spara.
 

Ändra e-postadress 

Gör så här:
1. Klicka på Pennan till höger om den e-postadress du vill ändra.
2. Gör ändringarna och klicka på Fortsätt. En verifieringskod kommer att skickas till den nya e-postadressen.
3. Fyll i koden i fältet Verifieringskod och klicka på Spara.
 

Ta bort e-postadress

Gör så här:
1. Klicka på Papperskorgen till höger om den e-postadress du vill ta bort och klicka på Ta bort.
2. Du får en bekräftelse på att e-postadressen tagits bort.

 

 


 

Stäng Skriv ut