Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Påminnelser

Påminnelser visas på Startsidan, Konton och lån - översikt och på de sidor där du registrerar betalningar eller överföringar. En påminnelse gäller sådant som du behöver åtgärda på internetbanken.

Påminnelser kan gälla tre typer av ärenden:

  • Ej avslutade ärenden: Det finns transaktioner i Betalnings-/Överföringslistan som du inte har godkänt med säkerhetsdosa.
  • Avvisade ärenden: Det finns transaktioner som av någon orsak, till exempel att det saknas täckning på kontot, har avvisats.
  • Inkomna ärenden: Det finns inkomna dokument, till exempel elektronisk faktura eller lönebesked.

Åtgärda ärende

1. För att åtgärda ett ärende klickar du på länken "Det finns-".

2. Du kommer till en sida med mer information om ärendet och möjlighet att till exempel ändra eller ta bort. När ärendet har åtgärdats tas det bort från Påminnelser.

Stäng Skriv ut