Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Analysmallar

Du kommer till startsidan för Analysmallar genom att välja Analysmallar i huvudmenyn för Analysverktyget.
Här kan du lägga upp mallar för dina analyser. Mallarna som du lägger upp är endast åtkomliga för dig.
Det finns ingen begränsning för hur många mallar du kan lägga upp.

Du kan när som helst avbryta ett flöde. Klicka på Avbryt. Du kommer tillbaka till startsidan för Analysmallar.

Lägg till ny analysmall för Saldoanalys

1. Klicka på länken Lägg till Ny analysmall på startsidan för Analysmallar. Rullister för Välj typ av analysmall och Innehåll i mallen fälls ner i sidan.
2. Välj Saldoanalys. Vill du använda en befintlig analysmall som underlag kan du välja en befintlig analysmall i rullisten Innehåll i mallen i annat fall väljer du Tom analysmall.
3. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan Ny analysmall.
4. Ange namn på analysmallen. Om du vill kan du ange en beskrivning på mallen.
5. Välj analystermer genom att klicka på en term i rullisten Analystermer att välja. Klicka på Lägg till. Analystermen läggs över i rullisten Valda analystermer.

Du kan ångra ditt val av analysterm genom att klicka på en term i rullisten Valda analystermer. Klicka på Ta bort.
Analystermerna kommer att presenteras i den ordning du har valt dem. Du kan välja högst 10 analystermer.
6. Ange vilken basvaluta du vill att analysen ska presenteras i. Valbara alternativ är SEK och EUR.
7. Klicka på Spara. Du kommer tillbaka till startsidan för Analysmallar där den mall du sparat är placerad i fet stil högst upp i listan.

Visa analysmall

Klicka på namnet på analysmallen på startsidan för Analysmallar. Du kommer till sidan Visa analysmall.

 • Om du vill ändra analysmallen. Klicka på Ändra. Du kommer till sidan Ändra analysmall.
  - Om du vill byta namn. Ange nytt namn på analysmallen.
  - Om du vill ändra beskrivningen för analysmallen. Ange ny beskrivning.
  - Om du vill lägga till analystermer. Klicka på en term i rullisten Analystermer att välja. Klicka på Lägg till. Analystermen läggs över i rullisten över Valda analystermer.
  Du kan ångra ditt val av analysterm genom att klicka på en analysterm i rullisten Valda analystermer. Klicka på Ta bort.
  Analystermerna kommer att presenteras i den ordning du har valt dem. Du kan välja högst 10 analystermer.
  Spara analysmallen genom att klicka på Spara. Du kommer tillbaka till startsidan för Analysmallar.
 • Om du vill ta bort analysmallen. Klicka på Ta bort. Du får ett varningsmeddelande. Klickar du på Ok tas vald analysmall bort. Klicka du på Avbryt tas mallen inte bort.
Stäng Skriv ut