Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hantera konto- och bankgrupper

Observera, att dessa grupper alltid är personliga.

Lägga till ny grupp

1. Klicka på länken Lägg till ny grupp på startsidan för Konto- och bankgrupper. Rullistor för Välj typ av grupp och Mall för grupp fälls ner i sidan.
2. Välj typ av grupp. Valbara alternativ är Kontogrupp analys, Bankgrupp analys eller Kontogrupp likviditetsprognos.
3. Vill du använda en befintlig grupp som underlag kan du välja en befintlig grupp i rullistan Mall för grupp i annat fall väljer du Ny grupp.
4. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan Skapa ny kontogrupp analys alternativt Skapa ny kontogrupp likviditetsprognos alternativt Skapa ny bankgrupp analys.
5. Ange namnet på gruppen. Om du vill kan du ange en kort beskrivning för gruppen
6. Markera de konton/banker som du vill ska ingå i gruppen genom att klicka i rutan framför respektive konto/bank. Om vill ändra ditt val, klicka i rutan för det konto du vill avmarkera.
Om du vill välja samtliga konton/banker i gruppen. Klicka i rutan framför kolumnrubrikerna.
För Kontogrupp Likviditetsprognos kan bara konton i en koncernkontohierarki eller Penningmarknadskonto ingå.
7. Klicka på Spara. Du kommer tillbaka till startsidan för Konto- och bankgrupper där den grupp du sparat är placerad med fet stil högst upp i listan.

Visa grupp

Klicka på namnet på gruppen på startsidan för. Du kommer till sidan Visa kontogrupp alternativt Visa bankgrupp.

  • Om du vill ändra gruppen. Klicka på Ändra. Du kommer till sidan Ändra kontogrupp alternativt Ändra bankgrupp.
    - Om du vill ändra beskrivningen för gruppen. Ange ny beskrivning.
    - Om du vill lägga till konton/banker till gruppen klicka i rutan framför kontot/banken.
    - Om du vill ta bort konton/banker i gruppen. Klicka i rutan och kontot/banken avmarkeras.
    Spara gruppen genom att klicka på Spara. Du kommer tillbaka till startsidan för Konto- och bankgrupper
  • Om du vill ta bort gruppen. Klicka på Ta bort. Du får ett varningsmeddelande. Klicka du på Ok tas vald grupp bort. Klickar du på Avbryt tas gruppen inte bort.
Stäng Skriv ut