Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Skapa fil

Du kommer till sidan genom att klicka på länken Skapa fil i analyssidorna.

1. Om du kommer från en sida som visar värden på kontonivå. Välj enskilt konto eller kontogruppen.
2. Välj filformat. Valbara alternativ är Excel eller Text-fil.
3. Klicka på Skapa fil. Du får möjlighet att ange filnamn och var du vill spara filen på din dator.

Stäng Skriv ut