Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Transaktionsanalys

Du kommer till sidan Transaktionsanalys genom att klicka på Visa analys i sidan Ny transaktionsanalys.

Datum och klockslag under sidrubriken visar när analysdata har skapats.

  • Om du vill sortera om transaktionsuppgifter. Klickar på pilen vid respektive kolumnrubrik.
  • Om du vill söka efter ett urval av transaktioner eller efter en speciell transaktion. Klicka på länken Sök transaktioner. Du kommer till sidan Sök transaktioner. Se hjälptexten för Sök transaktioner i Hjälp-menyn.
  • Om du vill skapa en fil av Transaktionsanalysen klicka på länken Skapa fil. Du kommer till sidan Skapa fil. Se hjälptexten för Skapa fil i Hjälp-menyn.
  • Om du vill skriva ut sidan klicka på länken Skriv ut.
  • Om du vill se transaktionsuppgifter för ett annat konto inom vald grupp kan du klicka på länkarna Förgående eller Nästa, alternativt välja annat konto i rullisten och klicka på Ok.
  • Om du vill ta fram en ny transaktionsanalys med andra urvalsvillkor. Klicka på Tillbaka. Du kommer till sidan Skapa analys.
Stäng Skriv ut