Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Anmälan köp/teckning av värdepapper

Aktuella erbjudanden om teckning i emission eller teckning av premieobligationer sker via ett aktuellt meddelande på startsidan i internetbanken.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt anmälan

Du kan alltid avbryta din anmälan innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut