Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Anmäl köp/teckning av värdepapper

På startsidan väljer du länken i erbjudandet.

Information och villkor

1.Läs information om villkor för erbjudandet.

2.Klicka på Fortsätt.

Uppgifter om det aktuella erbjudandet, konto och belopp

3. Läs uppgifterna om det aktuella erbjudandet. Till flera av orden finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Konto- och överföringsuppgifter

4. Ange depå eller konto för det aktuella erbjudandet. Har du depå, kapitalmarknadskonto eller VP-konto väljer du i rullistan. Annars fyller du i kontonumret för valfritt VP-konto.

5. Välj konto för betalning i rullistan. Har du depå i Swedbank dras beloppet från depåns likvidkonto.

6. Fyll i beloppet. Beloppet får inte vara lägre än lägsta nominella belopp att teckna. Maxiamlt likvidbelopp vid köp/teckning via internetbanken är 1 000 000:-.

7. Fyll i telefonnummer dagtid.

8. Klicka på Fortsätt.

Kontrollera och godkänn

9. Kontrollera uppgifterna samt konto och belopp.

10. Läs villkorstexten under Acceptera villkor. Klicka på länken Slutliga villkor och läs villkoren.

11. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna av likvidbeloppet.

12. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

13. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar din anmälan. Det ärendenummer som står på sidan använder du om du behöver kontakta banken.

Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.

Ändra anmälan

Du kan göra ändringar i din anmälan innan du har godkänt den. Klicka på Tillbaka för att komma till föregående sida.

När du har godkänt din anmälan kan du inte ändra den.

Stäng Skriv ut