Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om autogiromedgivande

Tjänsten Autogiro är ett enkelt sätt att betala återkommande fakturor eller räkningar på. När du beställer autogiro kommer du överens med betalningsmottagaren om att betalningarna överförs automatisk från ditt bankkonto på förfallodagen, vilket kallas för autogiromedgivande.

Du hanterar ditt autogiro under Betala/Överföra - Autogiro - Autogiromedgivande översikt.

För att beställa tjänsten Autogiro väljer du i huvudmenyn:
Startsida - Beställ tjänster - Autogiromedgivande eller
Betala/Överföra - Autogiro - Nytt autogiromedgivande  

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.  

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.
 

Stäng Skriv ut