Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Så här avslutas konto i annan bank

I huvudmenyn väljer du Startsida - Beställ tjänster - Avsluta sparande i annan bank.

Beställningen är indelad i tre steg (Steg 1/2/3). Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen. 

Information

1. Läs information om att avsluta sparande i annan bank.

2. Klicka på Fortsätt.  

Uppgifter om bank och produkter att flytta

3. Fyll i uppgifter om vilken bank du vill flytta från samt vilka produkter du vill flytta (konton, fonder, aktier/värdepapper och/eller individuellt pensionssparande).

4. Klicka på Fortsätt.

Endast de produkter du väljer enligt ovan kommer att vara aktuella att fylla i uppgifter om i nedanstående hjälpflöden.  

Uppgifter om konton

5. Fyll i vilket konto du vill flytta från i den vänstra rutan. Om giro, kort eller bankbok är kopplat till konton har vi inte möjlighet att flytta kontot. Kontakta den bank du önskar flytta från för mer information om hur du avslutar dessa tjänster.

6. Välj i rullistan till höger till vilket konto på Swedbank och/eller samverkande sparbanker som du vill att pengarna ska föras över.

Du kan flytta maximalt 10 konton åt gången. Upprepa steg 5-6 ovan för att flytta fler konton.

7. Klicka på Fortsätt.

Uppgifter om fonder

8. Fyll i vilket konto du vill flytta från i den vänstra rutan.

9. Välj i rullistan till höger till vilket konto på Swedbank och/eller samverkande sparbanker som du vill att pengarna ska föras över.

Du kan flytta maximalt 5 fondkonton åt gången. Upprepa steg 8-9 ovan för att flytta fler konton.

10. Klicka på Fortsätt.

Uppgifter om aktier/värdepapper

11. Fyll i vilket konto du vill flytta från i den vänstra rutan.

12. Välj i rullistan till höger till vilket konto på Swedbank och/eller samverkande sparbanker som du vill att pengarna ska föras över. Om du vill öppna ett nytt värdepappersförvar väljer du Nytt Kapitalmarknadskonto.

Du kan flytta maximalt 5 konton åt gången. Upprepa steg 11-12 ovan för att flytta fler konton.

13. Klicka på Fortsätt.

Uppgifter om individuellt pensionssparande (IPS)

14. Fyll i vilket konto du vill flytta från i den vänstra rutan.

15. Välj i rullistan till höger till vilket pensionssparkonto på Swedbank och/eller samverkande sparbanker som du vill att pengarna ska föras över. Om du vill öppna ett nytt pensionssparande väljer du Nytt Pensionssparkonto.

Du kan flytta maximalt 5 konton åt gången. Upprepa steg 14-15 ovan för att flytta fler konton.

16. Klicka på Fortsätt.

Kontrollera och skicka uppgifterna

17. Fyll i telefon dagtid och kvällstid, om du vill bli kontaktad med tips om placering samt om du vill skicka med ett personligt meddelande till telefonbanken.

18. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Om du vill ändra något klickar du på Tillbaka och gör dina ändringar.

19. Klicka på Skicka. Du får en bekräftelse på att ditt sparande i annan bank kommer att avslutas. Meddelande om detta visas på Startsidan på internetbanken under Meddelanden.

Stäng Skriv ut