Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om BankID

BankID är en elektronisk legitimation som du använder för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter hos företag och myndigheter på Internet. Många företag och myndigheter erbjuder tjänster som kan utföras med elektronisk legitimation, till exempel Försäkringskassan, Skatteverket och CSN.

BankID finns i två versioner:
1. BankID på Fil som du kan beställa i internetbanken.
2. BankID på Kort som du kan beställa via ditt bankkontor.

Här i internetbanken kan du se uppgifter om dina BankID. Du kan också spärra ett stulet, borttappat eller inaktuellt BankID. Vill du byta lösenord eller PN-kod, flytta ett BankID på fil till eller från ett USB-minne, eller ta bort ett BankID på fil du inte använder, ska du istället öppna säkerhetsprogrammet för BankID.

Instruktioner på varje sida

Alla länkar och knappar i internetbanken har korta instruktioner för vad som händer när du klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas instruktionen.

Stäng Skriv ut